Contactformulier

Naam
E-mail
Bericht

Wat kunt u van ons verwachten?

Minder kosten

Door onze specialisatie en schaalgrootte kunnen wij personeelstaken snel en efficiƫnt uitvoeren voor vele werknemers tegelijkertijd. Daarnaast zijn wij in staat om financiƫle deals te sluiten met bijvoorbeeld een Arbodienst of verzekeraar voor geldende premies. In de praktijk blijkt dit voor de meeste ondernemingen een voordeliger oplossing dan het blijven voeren van een eigen personeelsadministratie.

Tarieven

Al onze tarieven all-in-tarieven (excl. BTW). In deze all-in-tarieven zijn inbegrepen:
- Opbouw 24 vakantiedagen conform ABU CAO
- Opbouw vakantiegeld (8%)
- Loondoorbetaling bij kort verzuim/bijzonder verlof conform ABU CAO
- Loondoorbetaling tijdens wettelijke feestdagen conform ABU CAO
- Afdrachten loonheffing en sociale premies werkgever
- Pensioenopbouw na 26 weken vanaf 21 jaar
- Loondoorbetaling tijdens ziekte conform ABU CAO
- Re-integratieverplichting conform wet Poortwachter
- Personeels- en salarisadministratie


De tarieven gelden bij automatische incasso (in combinatie met digitale verwerking en facturatie van de gewerkte uren). Alleen hierdoor kunnen wij u de meest scherpe tarieven aanbieden omdat we zo ons financieel risico tot een minimum kunnen beperken en niet aan u hoeven door te berekenen.
Naast de volledigheid van onze tarieven, geniet u ook vanaf dag 1 van de voordelen van payrolling via HetPayrollBureau.nl.

Door een vast tarief te hanteren voor gewerkte uren zijn de kosten voor het uitbesteden van het werkgeverschap vooraf bekend. Naast de inzichtelijkheid van de kosten bij uw budgettering, wordt vooral het uit handen nemen van werkgeverschap en bijbehorend administratief werk als grootste voordeel gezien van payrolling. Niet alleen voor uw organisatie levert dit meer rust en focus op core business op, maar ook de werknemers zelf kunnen met loongerelateerde vragen terecht.

Minder administratieve lasten

Het omvangrijke administratieve werk dat samenhangt met het werkgeverschap of het hebben van personeel wordt overgenomen door HetPayrollBureau.nl. Wij voeren de loonadministratie, verzorgen aangiftes loonbelasting, verstrekken arbeidscontracten, loonstroken en jaaropgaven, melden ziekte en herstel, handelen alle personeelsvragen af en bemiddelen bij eventuele juridische conflicten. U kunt voor uw organisatie dan ook een besparing realiseren op de accountants- en loonadministratiekosten.

Minder risico's voor uw organisatie

Wanneer uw personeel bij ons op de payroll komt, draagt HetPayrollBureau.nl het juridisch werkgeverschap. Risico's die u loopt ten aanzien van uw personeel zijn vanaf dat moment niet langer uw zorg, maar de onze. Te denken valt hierbij aan loondoorbetaling bij ziekte, inspanningen om gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers helpen te re-integreren (Wet Poortwachter) en arbeidsrechtelijke conflicten. Als een medewerker bijvoorbeeld niet meer goed functioneert of er geen werk meer is, kunt u het contract met HetPayrollBureau.nl voor deze medewerker ontbinden, waarop wij met deze medewerker op zoek gaan naar een andere, passende oplossing.


Minder zorgen voor werknemers

Omdat het overstappen naar HetPayrollBureau.nl een administratieve aangelegenheid is, zullen uw personeelsleden van deze overstap niet veel merken. Bij HetPayrollBureau.nl hebben ze een arbeidsovereenkomst met alle zekerheden die daarbij horen. Het loon blijft minimaal hetzelfde en wij kunnen een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket bieden.